Czym jest oprogramowanie CAM?

Czym jest oprogramowanie CAM?

CAM (z angielskiego Computer Aided Manufacturing) to oprogramowanie komputerowe, odpowiadające za integrację procesów projektowania i wytwarzania przy obsłudze maszyn CNC. Efektem pracy programów typu CAM – osiągniętym w oparciu o komputerowe modele dwu- i trójwymiarowe – są opracowane ścieżki narzędzia, np. frezu czy noża tokarskiego. Ścieżki te podlegają konwersji na funkcje sterujące rozpoznawane przez maszynę CNC. W efekcie pracuje ona w zgodzie z instrukcjami zawartymi w kodzie CNC.

Zasadność i zalety stosowania systemów CAM

Profesjonalne systemy CAM mogą być samodzielnymi programami, jak również dodatkami do systemów CAD, po które chętnie sięgają inżynierowie mechanicy w różnych sektorach przemysłu. Oprogramowanie ma na celu uproszczenie projektowania procesów technologicznych, szczególnie w przypadku nowoczesnych maszyn CNC obrabiających skomplikowane kształty w kilku osiach. Co więcej, systemy CAM przyczyniają się do znaczącego poszerzenia możliwości produkcyjnych, automatyzacji pracy i wydajniejszego wykorzystania maszyn, przy jednoczesnej eliminacji błędów, przejrzystej kontroli (programowania i sprawdzania programów poza maszyną) i łatwości wprowadzania zmian.

Budowa typowego programu CAM – jak to działa?

Budowa programu CAM przypomina CAD, jednak zamiast rozbudowanego modułu modelowania składa się z modułu procesów. Nie zawsze trzeba polegać na modelowaniu w programie CAM. Alternatywą jest import modelu obrabianego detalu z systemu CAD i dokonania na nim komputerowej obróbki. Nie jest to jednak zadanie łatwe, ponieważ przed powstaniem programu na maszynę CNC, należy stworzyć bazę programu z informacjami odnośnie maszyny, narzędzi i parametrów pracy. Przy dobrze zdefiniowanej bazie program potrafi samodzielnie dobrać narzędzia i warunki pracy. CAM zawiera też symulator, pozwalający na obserwację procesu obróbki na monitorze oraz sprawdzenie czy nie dojdzie do kolizji narzędzia z obrabianym detalem i wyposażeniem maszyny. Następnie program generuje G-kod czytelny dla danego typu obrabiarki, która może realizować proces obróbki.

Oprogramowanie CAM – różne rozwiązania dla każdego

Wśród dostępnych technologii mamy do czynienia z wieloma programami, w tym zaawansowanymi systemami CAM dla wykrawarek krawędziowych, maszyn laserowych oraz maszyn typu combi. Wśród czołowych rozwiązań na rynku polskim na uwagę zasługują m.in. system SPHERA i LINEA5/PUNCH5 firmy COMPDATA. Przy wyborze programu należy kierować się kilkoma podstawowymi kryteriami, takimi jak cel i rodzaj obróbki, typ powierzchni/formy obrabianej, branża w której działamy i in. Warto też pamiętać, że programy realizują sztywno zadane operacje, zatem powinny być obsługiwane przez doświadczonych fachowców. Żaden algorytm nie zastąpi wiedzy człowieka i tylko właściwe zadanie operacji sprawi, że oprogramowanie zostanie wykorzystane w pełni efektywnie.

Brak komentarzy

Wpisz komentarz