Szkolenia

SZKOLENIA

Firma Compdata zajmuje się organizacja i realizacją szkoleń technicznych poświęconych nauce oprogramowania sprzedawanego przez firmę. Szkolenia prowadzą wykwalifikowani technicy specjalizujący się w tematyce CNC, CAD/CAM.

Swoja ofertę kierujemy do wszystkich osób prywatnych oraz firm, które zakupiły nasz produkt i chcą posiadać wysoko wykwalifikowana kadrę.

Celem szkolenia jest opanowanie podstaw obsługi oprogramowania oraz wyjaśnienie zaawansowanych funkcji. Po odbytym szkoleniu kursant jest w stanie samodzielnie wykonywać programy wraz z kodem CNC bądź projektować elementy geometrii.

Pracownicy naszej firmy są w stanie przeprowadzić szkolenie w dowolnym miejscu w Polsce – po wcześniejszym omówieniu szczegółów, bądź też w formie online.

Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.