Laser CO2 czy Fiber? Co wybrać?

Wśród technologii wycinania laserowego dwie zdają się by obecnie na topie. Mowa oczywiście o laserach CO2 i laserach fiber (wyposażonych w rezonator włóknowy). Mając to na uwadze większość przedsiębiorców planujących stworzenie lub rozbudowę parku maszynowego bierze pod uwagę właśnie te dwa rozwiązania.

Pytanie brzmi, które lepie sprawdzi się w zakładzie? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Mocne strony lasera CO2:

 1. Dobrze radzi sobie z grubymi arkuszami materiału. Jeżeli pracujemy z arkuszami mającymi w przybliżeniu 10 i więcej mm grubości, lasery CO2 zostawią powierzchnię cięcia w lepszym stanie. Będzie ona porównywalnie gładsza w stosunku do lasera fiber.
 2. Bardzo szybki w cięciu linii prostych. Laser CO2 jest zauważalnie szybszy w kwestii czasu potrzebnego na cięcie w linii prostej, jak i w czasie potrzebnym na wykonanie wpalenia.

Problemy Laserów CO2:

 1. Wrażliwe na błędy kalibracji.
 2. Lasery CO2 wymagają precyzyjnej kalibracji, w innym wypadku nie są w stanie pracować. Każde zdarzenie które spowoduje utratę wartości kalibracji, to konieczny przestój i rekalibracja wykonywana przez przeszkolonego technika.
 3. Wymagają częstych przestojów serwisowych. Regularny serwis to podstawa jeśli chcemy uniknąć dłuższych przestojów w pracy maszyny. Wpływa to negatywnie na całkowity koszt serwisowy maszyny.
 4. Wolniejsze przy cięciu arkuszy o mniejszej grubości. Zdecydowanie wolniejsze ciecie materiałów w przedziale 0-8 mm.
 5. Nie są przystosowane do pracy z materiałami refleksyjnymi. Efekty cięcia materiałów refleksyjnych (lustrzanych) są co najmniej niezadowalające.

Mocne strony Laserów Fiber:

 1. Brak ruchomych części w głowicy. Fakt braku elementów ruchomych wewnątrz głowicy jest istotny z punktu widzenia logistyki. Maszyna nie wymaga skomplikowanej kalibracji i może rozpocząć cięcie niemal natychmiast po instalacji na hali produkcyjnej. Nie jest również w takim stopniu wrażliwa na zderzenie z wyciętymi elementami jak laser CO2, który po takim zdarzeniu nie będzie mógł dalej pracować.
 2. Niskie koszty utrzymania technicznego. Pokłosie braku ruchomych elementów w głowicy. Laser Fiber nie wymagają cyklicznych wizyt serwisowych, działają raczej na zasadzie zainstaluj i zapomnij. To drastycznie obniża koszty serwisowe maszyny.
 3. Wydajność energetyczna. Lasery Fiber wpisują się w eko-trend, zużywając zdecydowanie mniej energii niż lasery CO2. Porównując – 3 kW Laser fiber zużywa 1/3 energii elektrycznej 4 kW lasera CO2.
 4. Bardzo dobra szybkość cięcia arkuszy o mniejszej grubości. Lasery fiber radzą sobie z cięciem materiałów dowolnej grubości, jednak swoje najlepsze karty zostawiają dla arkuszy o niewielkiej grubości. Szybkość cięcia materiałów o grubości do 1 mm jest w porównaniu 3 razy większa niż w laserze CO2, a materiałów o grubości między 1 a 2 mm dwa razy większa.
 5. Możliwość cięcia materiałów refleksyjnych. Lasery fiber potrafią ciąć materiały refleksyjne bez zagrożenia odbiciem wiązki i uszkodzeniem elementów urządzenia.

Podsumowując, lasery fiber są bardziej uniwersalne i bardziej ekonomiczne, zarówno w kwestii kosztów serwisu jak utrzymania. Mimo zalet maszyn CO2 w kwestiach cięcia arkuszy o większej grubości, przewaga laserów fiber jest w naszej ocenie oczywista. Niezależnie od wyboru maszyny każdy technolog będzie potrzebował odpowiedniej platformy CAM, żeby przygotować dla niej dane. CAM Sphera współpracuje z maszynami większości liczących się producentów przez co przygotowanie programów pracy dla urządzeń różnych producentów nie nastręcza trudności.

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem Sphera, zapraszamy do kontaktu.

COMPDATA SP. Z O.O. © 2019 Polityka Prywatności
© 2019 Designed by Dreamloud.pl